atlas-roslin.pl

zestawienie fotografii autora — Szymon Jusik

Dane kontaktowe autora (contact data): szyjus . up @ gmail . com
z e-mail należy usunąć spacje które zostały dodane dla ochrony przed spamem.

Wszystkie zdjęcia są chronione prawem autorskim. Aby uzyskać prawo do publikacji kontaktuj się bezpośrednio z autorem zdjęcia. Kontakt do autora znajduje się w podpisie zdjęcia (kliknij na imię i nazwisko autora).

Jeśli brak jakiejkolwiek informacji kontaktowej - napisz do autora atlasu - formularz kontaktowy jest dostępny po kliknięciu na Marek Snowarski w stopce strony.

All photographs are copyrighted. If you are interested to publish photographs contact the author directly - contact is given under photographs.

In case you can not find any contact to photograph's author please contact main redactor via form (click on Marek Snowarski in footer of this page).

Zobacz także ogólne zasady copyright (See also general copyright information)

Lista stron z fotografiami autora (pages with author's photographs) (stan na 05-07-2024)

Dla uproszczenia zapytania do bazy danych, lista zawiera posortowane nazwy plików wynikowych stron HTML, bez polskich liter. Z tego samego powodu liczba nie odpowiada ściśle liczbie fotografii na danej stronie.
 1. Acorus calamus #2
 2. Aesculus hippocastanum
 3. Agrostis stolonifera
 4. Agrostis stolonifera prorepens #2
 5. Alisma
 6. Alisma lanceolatum
 7. Alisma plantago-aquatica #2
 8. Alopecurus
 9. Alopecurus aequalis
 10. Alopecurus geniculatus #2
 11. Anemone ranunculoides #2
 12. Angelica archangelica ssp. litoralis
 13. Apiaceae
 14. Apiaceae-z-pokrywkami-bez-pokryw
 15. Asarum europaeum
 16. Asclepias syriaca
 17. Berula erecta #5
 18. Bidens
 19. Bidens cernua #4
 20. Bidens connata
 21. Bidens frondosa #2
 22. Bidens tripartita #2
 23. Bidentetum cernui
 24. Bidenti-Atriplicetum prostratae #2
 25. Brachythecio rivularis-Cratoneuretum #2
 26. Brachythecium rivulare #2
 27. Briza media #2
 28. Butomus umbellatus
 29. Butomus umbellatus submersus #2
 30. Calla palustris
 31. Calletum palustris #3
 32. Callitriche cophocarpa #2
 33. Calystegia sepium #2
 34. Carex acuta #3
 35. Carex acutiformis
 36. Carex klosy zroznicowane 2 znamiona #2
 37. Carex muskingumensis
 38. Carex paniculata
 39. Carex pseudocyperus #2
 40. Carex riparia
 41. Carex rostrata #3
 42. Caricetum elatae #4
 43. Caricetum gracilis
 44. Caricetum paniculatae
 45. Caricetum rostratae #2
 46. Cerastium arcticum #7
 47. Ceratophylletum demersi
 48. Ceratophyllum submersum #2
 49. Chara tomentosa #8
 50. Charetum delicatulae
 51. Charetum intermediae
 52. Charetum rudis #4
 53. Charetum tomentosae #9
 54. Cicuta virosa #3
 55. Cicuto-Caricetum pseudocyperi #2
 56. Cladietum marisci #2
 57. Conocephalum conicum
 58. Cratoneuron filicinum #3
 59. Cuscuta europaea ssp. europaea
 60. Daphne mezereum
 61. Dianthus deltoides #5
 62. Dianthus petraeus
 63. Drosera binata #6
 64. Drosera intermedia #2
 65. Dryas octopetala #8
 66. Echinocystis lobata
 67. Eleocharis acicularis #2
 68. Elodeetum canadensis #3
 69. Empetro nigri-Pinetum #6
 70. Enteromorphetum compressae #9
 71. Epilobium hirsutum #2
 72. Equisetetum fluviatilis
 73. Eriophorum angustifolium #2
 74. Eriophorum scheuchzeri #5
 75. Eriophorum vaginatum
 76. Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax
 77. Filipendulion ulmariae
 78. Fontinalis antipyretica #2
 79. Glyceria
 80. Glyceria maxima #3
 81. Glycerietum maximae #2
 82. Groenlandia densa #4
 83. Helichrysum arenarium #3
 84. Hippuridetum submersae
 85. Hippuris vulgaris #2
 86. Hottonia palustris #6
 87. Hottonietum palustris #4
 88. Hydrilla verticillata
 89. Hydrocharitetum morsus-ranae #2
 90. Hydrocotyle vulgaris #3
 91. Impatiens
 92. Impatiens glandulifera #3
 93. Iris pseudacorus #2
 94. Isoetes
 95. Lamium purpureum
 96. Ledo-Sphagnetum magellanici #3
 97. Lemnetea minoris
 98. Lemnetum trisulcae
 99. Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae
 100. Lemno-Utricularietum vulgaris #2
 101. Liliopsida-Monocotyledoneae-jednoliscienne
 102. Littorella uniflora #2
 103. Lobelia dortmanna #2
 104. Lobelietum dortmannae #2
 105. Lupinus polyphyllus #2
 106. Luzulo pilosae-Fagetum
 107. Lycopus europaeus #2
 108. Magnoliopsida-okwiat-niezroznicowany-lub-zredukowany-zielne
 109. Magnoliopsida-okwiat-zroznicowany-korona-zrosnieta-zielne
 110. Marchantia aquatica #3
 111. Marsilea quadrifolia #2
 112. Melampyrum nemorosum
 113. Mentha aquatica #4
 114. Menyanthes trifoliata
 115. Mimulus guttatus #5
 116. Myriophylletum verticillati
 117. Myriophyllo-Littorelletum #4
 118. Myriophyllum spicatum #2
 119. Najas marina #3
 120. Nitella mucronata
 121. Nitellopsis obtusa #2
 122. Nuphar lutea #7
 123. Nuphar pumila #2
 124. Nupharo-Nymphaeetum albae #3
 125. Nymphaea #3
 126. Nymphaea alba #3
 127. Nymphaea candida #5
 128. Nymphaea lutea submersa #4
 129. Nymphaeaceae #2
 130. Nymphaeetum candidae
 131. Nymphoides peltata #3
 132. Nymphoidetum peltatae #2
 133. Oenanthe
 134. Oenanthe aquatica #3
 135. Oenantho-Rorippetum #3
 136. Oreomecon dahliana #4
 137. Oxyria digyna #3
 138. Paludella squarrosa #4
 139. Parthenocissus quinquefolia
 140. Pellio-Conocephaletum #3
 141. Petasites hybridus #3
 142. Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae
 143. Peucedanum #2
 144. Peucedanum palustre #4
 145. Phacelia tanacetifolia #3
 146. Phalarido-Petasitetum hybridi
 147. Phragmites australis #2
 148. Phragmitetum australis
 149. Pinetum mugo carpaticum #3
 150. Pinguicula alpina #5
 151. Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris #3
 152. Plantaginaceae
 153. Platyhypnidium riparioides
 154. Poa alpina #3
 155. Poaceae-WL2
 156. Polygonetum natantis #2
 157. Polygonum amphibium #3
 158. Polygonum hydropiper #2
 159. Polygonum viviparum #4
 160. Potametum alpini #2
 161. Potametum graminei #2
 162. Potametum lucentis #3
 163. Potamogeton
 164. Potamogeton acutifolius #5
 165. Potamogeton alpinus #10
 166. Potamogeton berchtoldii #9
 167. Potamogeton crispus #9
 168. Potamogeton friesii #9
 169. Potamogeton gramineus #2
 170. Potamogeton lucens #10
 171. Potamogeton natans #11
 172. Potamogeton nodosus #7
 173. Potamogeton pectinatus #8
 174. Potamogeton pectinatus ssp. interruptus #2
 175. Potamogeton perfoliatus #11
 176. Potamogeton praelongus #13
 177. Potamogeton pusillus #5
 178. Potamogeton xsparganiifolius #5
 179. Potamogeton-szerokolistne #15
 180. Potamogeton-waskolistne #5
 181. Potamogetonaceae #2
 182. Potentilla pulchella #4
 183. Ranunculetum circinati
 184. Ranunculo-Callitrichetum polymorphae #5
 185. Ranunculo-Sietum erecto-submersi #2
 186. Ranunculus circinatus #2
 187. Ranunculus lingua #5
 188. Ranunculus peltatus
 189. Ranunculus sceleratus #2
 190. Reynoutria japonica #5
 191. Rhus typhina
 192. Rhynchosporetum albae #2
 193. Rhytidiadelphus squarrosus #6
 194. Ricciocarpos natans
 195. Rorippa
 196. Rorippa amphibia #5
 197. Rorippa palustris #2
 198. Rumex
 199. Rumex hydrolapathum #3
 200. Sagittaria sagittifolia #2
 201. Sagittaria sagittifolia vallisneriifolia #2
 202. Salicetum pentandro-cinereae #3
 203. Salix polaris #6
 204. Sarracenia alata #5
 205. Sarracenia flava #3
 206. Sarracenia leucophylla #2
 207. Sarracenia purpurea #5
 208. Saxifraga aizoides #4
 209. Saxifraga cernua #3
 210. Saxifraga cespitosa #7
 211. Saxifraga hirculus #3
 212. Saxifraga oppositifolia #8
 213. Scheuchzerietalia palustris
 214. Scirpetum lacustris
 215. Scirpetum silvatici
 216. Scrophularia umbrosa
 217. Scutellaria galericulata #3
 218. Sedum acre #4
 219. Silene acaulis #9
 220. Silene uralensis #3
 221. Sium latifolium #3
 222. slownik-lisc
 223. Sparganietum erecti
 224. Sparganio-Glycerietum fluitantis
 225. Sparganio-Potametum interrupti #2
 226. Sphagnetum magellanici
 227. Sphagno-Juncetum effusi #2
 228. Stachys
 229. Stachys palustris
 230. Stachys sylvatica #2
 231. Stratiotes aloides #5
 232. Stratiotetum aloidis #5
 233. Symphytum officinale
 234. Thelypteridi-Phragmitetum
 235. Tilio cordatae-Carpinetum betuli
 236. Trapa natans #4
 237. Trapetum natantis #3
 238. trawy-liscie-z-dwoma-rowkami
 239. trawy-w-paczku-zlozone-wyraznie-bruzdkowane
 240. trawy-wloski-zamiast-jezyczka
 241. trawy-zwiniete-bez-uszek-pochwy-lisciowe-otwarte
 242. Trichocolea tomentella
 243. Veronica anagallis-aquatica
 244. Veronica beccabunga #2
 245. Veronico-Mimuletum guttati
 246. Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae #2
 247. wodne-zakorzenione-liscie-plywajace-po-powierzchni
 248. wodne-zakorzenione-zanurzone-plonne-liscie-wstegowate #2
 249. wodne-zakorzenione-zanurzone-z-kwiatami-i-owocami-cala-lodyga-ulistniona #2
 250. wodne-zakorzenione-zanurzone-z-kwiatami-i-owocami-liscie-w-rozyczce
 251. Wolffia arrhiza #2
 252. zanurzone-formy-traw-szuwarowych
 253. zbiorowisko z Reynoutria japonica #2
 254. Zostera marina
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji